PERFECTA PROGRES
Spolehlivost
Spolehlivost dodávek našich výrobků
zákazníkům je pro nás prioritou.
Jsme si vědomi, že naše suroviny
jsou základním vstupem výroby
zákazníků, a proto naše výrobní a
skladová technologie je pro 100%
spolehlivost dimenzována.
Vítejte v provozu
Kvalita
Kvalita hotového výrobku je přímo
závislá na kvalitě výrobního procesu.
Kvalita výrobního procesu je přímo
závislá nejen na technologickém
zařízení, způsobech inspekčních
provozních kontrol, údržbě, TPM,
ale zejména na zaměstnancích.
Věříme, že osobní přístup ke všem 
zaměstnancům se dlouhodobě
vyplatí.
Odpovědnost
Odpovědnost pro nás není prázdným
pojmem. Odpovědnost za zdraví a
bezpečnost zaměstnanců a životní
prostředí je další naší prioritou.
Hledání příležitostí k trvalému, ale
zároveň odpovědnému rozvoji, to je
to, co nás charakterizuje. To je to,
co máme v názvu.

Nerosty
Námi upravované nerostné suroviny jsou z tzv. skupiny nerudných. Jedná se převážně o chemické a energetické nerosty. V případě Vašeho zájmu o dodání rudných surovin, se na nás můžete také obrátit.
Úprava
Kromě kvalitních výrobních zařízení na drcení, mletí a třídění, je provoz vybaven také krytou halou pro manipulaci se suchým kamenem zaručující minimální vlhkost vyráběného produktu za jakýchkoliv meteorologických podmínek
Skladování
Disponujeme vlastními big-sily, ve kterých se skladuje hotový výrobek k expedici, a která zaručují dostatečné rezervní skladové zásoby pro naše zákazníky, kteří musí mít garantovanou 100% jistotu dodávek.
Doprava
Dopravu materiálu zajišťujeme
buďto cisternovými vozy, vagóny 
nebo smluvními partnery, nebo v
případě požadavku si dopravu
zajištuje sám zákazník.
Společnost PERFECTA PROGRES, s.r.o. byla založena s cílem provádět vynikající servis svým zákazníkům.

Výrobní závod společnosti  PERFECTA PROGRES, s.r.o. je založen na pevných základech moderní úpravárenské technologie nerostných surovin. Vzájemné propojení výrobního a skladovacího komplexu zaručuje dostatečnou kapacitu výroby pro nejnáročnější požadavky našich zákazníků z řad průmyslových podniků.
Copyright © 2016 by "PERFECTA PROGRES"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@perfecta-progres.cz