PERFECTA PROGRES
Spolehlivost
Spolehlivost dodávek našich výrobků
zákazníkům je pro nás prioritou.
Jsme si vědomi, že naše suroviny
jsou základním vstupem výroby
zákazníků, a proto naše výrobní a
skladová technologie je pro 100%
spolehlivost dimenzována.
Kontakt
Kvalita
Kvalita hotového výrobku je přímo
závislá na kvalitě výrobního procesu.
Kvalita výrobního procesu je přímo
závislá nejen na technologickém
zařízení, způsobech inspekčních
provozních kontrol, údržbě, TPM,
ale zejména na zaměstnancích.
Věříme, že osobní přístup ke všem 
zaměstnancům se dlouhodobě
vyplatí.
Odpovědnost
Odpovědnost pro nás není prázdným
pojmem. Odpovědnost za zdraví a
bezpečnost zaměstnanců a životní
prostředí je další naší prioritou.
Hledání příležitostí k trvalému, ale
zároveň odpovědnému rozvoji, to je
to, co nás charakterizuje. To je to,
co máme v názvu.

PERFECTA PROGRES, s.r.o.          
Sídlo společnosti: K Loučkám 1354,  436 01 Litvínov
Plant manager: Ing. Jan Fichtner

Tel:     +420 606 643 187

Výrobní závod úpravny nerostů
417 25, Lahošt u Teplic
Kraj Ústecký
Czech Republic                                                                                            

GSM:  +420 606 643 187 - obchodní úsek         

Email: info@perfecta-progres.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem  v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 21110

IČO: 25497863                                                                                                       
DIČ: CZ25497863

Copyright © 2016 by "PERFECTA PROGRES"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@@perfecta-progres.cz