PERFECTA PROGRES
Spolehlivost
Spolehlivost dodávek našich výrobků
zákazníkům je pro nás prioritou.
Jsme si vědomi, že naše suroviny
jsou základním vstupem výroby
zákazníků, a proto naše výrobní a
skladová technologie je pro 100%
spolehlivost dimenzována.
Podpora
Kvalita
Kvalita hotového výrobku je přímo
závislá na kvalitě výrobního procesu.
Kvalita výrobního procesu je přímo
závislá nejen na technologickém
zařízení, způsobech inspekčních
provozních kontrol, údržbě, TPM,
ale zejména na zaměstnancích.
Věříme, že osobní přístup ke všem 
zaměstnancům se dlouhodobě
vyplatí.
Odpovědnost
Odpovědnost pro nás není prázdným
pojmem. Odpovědnost za zdraví a
bezpečnost zaměstnanců a životní
prostředí je další naší prioritou.
Hledání příležitostí k trvalému, ale
zároveň odpovědnému rozvoji, to je
to, co nás charakterizuje. To je to,
co máme v názvu.

Podpora zákazníků

Podporujeme zákazníky v jejich růstu tím, že jim dodáváme výrobky nevyšší kvality vždy včas, a poskytujeme jim vynikající servis včetně poradenství. Jsme seriózní a serioznost očekáváme i od našich partnerů. Vzájemná rovnováha obchodních vztahů podporuje odpovědný růst a partnertství.Poradenství v oblasti optimalizace primárních surovin

Vy vyrábíte, my dodáváme - nejen suroviny, ale také know-how. Jako dodavatelé nerostných surovin pro Váš provoz jsme připraveni se společně s Vámi podílet na nových projektech, které povedou k optimalizaci Vaší výroby v oblasti volby primárních surovin.  Optimalizace je samozřejmě spojena s úsporou nákladů. Kvalita dodávané suroviny, její původ a ložisko, ale také technologie jejího zpracování přímo ovlivňuje Vaše náklady. Naše výrobky pomáhají Vaše náklady šetřit.Podpora zákazníků v případě havarijních situací - nedostatek surovin

Někteří zákazníci, kteří odebírají nerostné suroviny od svých zavedených dodavatelů se setkávají čas od času s výpadky jejich dodávek. Tyto výpadky mohou být způsobeny různými okolnostmi. V takovém případě se jedná o havarijní situaci zákazníka, neboť zastavení provozu by bylo fatální. Naše společnost je připravena nabídnout zákazníkům alternativní náhradu vybraných surovin, tj. surovin, které máme aktuálně skladem, metodou just-in-time. Ostatní Vámi požadované suroviny jsme schopni u nás smluvně uskladnit a dodat v případě havarijní situace.

Tato služba v průmyslovém sektoru zpracování nerostných surovin je unikátní a ojedinělá.
Copyright © 2016 by "PERFECTA PROGRES"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@perfecta-progres.cz