PERFECTA PROGRES
Spolehlivost
Spolehlivost dodávek našich výrobků
zákazníkům je pro nás prioritou.
Jsme si vědomi, že naše suroviny
jsou základním vstupem výroby
zákazníků, a proto naše výrobní a
skladová technologie je pro 100%
spolehlivost dimenzována.
Profil
Kvalita
Kvalita hotového výrobku je přímo
závislá na kvalitě výrobního procesu.
Kvalita výrobního procesu je přímo
závislá nejen na technologickém
zařízení, způsobech inspekčních
provozních kontrol, údržbě, TPM,
ale zejména na zaměstnancích.
Věříme, že osobní přístup ke všem 
zaměstnancům se dlouhodobě
vyplatí.
Odpovědnost
Odpovědnost pro nás není prázdným
pojmem. Odpovědnost za zdraví a
bezpečnost zaměstnanců a životní
prostředí je další naší prioritou.
Hledání příležitostí k trvalému, ale
zároveň odpovědnému rozvoji, to je
to, co nás charakterizuje. To je to,
co máme v názvu.

Zabýváme se následujícími hlavními činnostmi:
- hornická činnost - úprava nerostných surovin
- výroba mletých vápenců
- inženýrská činnost v investiční výstavbě


MLETÉ VÁPENCE:

- výroba mletých vápenců pro energetický průmysl
- výroba mletých vápenců pro sklářský průmysl
- výroba mletých vápenců pro stavby silnic
- výroba velmi jemně mletých vápenců pro krmné směsi
- výroba velmi jemně mletých vápenců pro gumárenský průmysl
Těžba

Výběr ložiska suroviny,
která bude optimální pro
Váš provoz je základ.
Chemické rozbory se
provádějí týdně.
Zpracování

Úprava nerostů je alfa-
omega našeho výrobku.
Granulometrické rozbory
se provádějí při výrobě a
při každé expedici.
Expedice

Expedice je prováděna
denně, díky dostatečným
zásobám jsme schopni
pružně reagovat na
poptávku.
Back
Next
Copyright © 2016 by "PERFECTA PROGRES"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@perfecta-progres.cz