PERFECTA PROGRES
Spolehlivost
Spolehlivost dodávek našich výrobků
zákazníkům je pro nás prioritou.
Jsme si vědomi, že naše suroviny
jsou základním vstupem výroby
zákazníků, a proto naše výrobní a
skladová technologie je pro 100%
spolehlivost dimenzována.
Služby
Kvalita
Kvalita hotového výrobku je přímo
závislá na kvalitě výrobního procesu.
Kvalita výrobního procesu je přímo
závislá nejen na technologickém
zařízení, způsobech inspekčních
provozních kontrol, údržbě, TPM,
ale zejména na zaměstnancích.
Věříme, že osobní přístup ke všem 
zaměstnancům se dlouhodobě
vyplatí.
Odpovědnost
Odpovědnost pro nás není prázdným
pojmem. Odpovědnost za zdraví a
bezpečnost zaměstnanců a životní
prostředí je další naší prioritou.
Hledání příležitostí k trvalému, ale
zároveň odpovědnému rozvoji, to je
to, co nás charakterizuje. To je to,
co máme v názvu.

PERFECTA PROGRES, s.r.o.          

Výrobní závod úpravny nerostů
417 25, Lahošt u Teplic
Kraj Ústecký
Czech Republic                                                                                            

Služby a možnosti spolupráce v oblastech:
- úprava nerostů formou kooperace s lomy
- úprava nerostů dle požadavků zákazníků
- skladování nerostných surovin - hotové výrobky v krytém sile
- skladování nerostných surovin - kusový kámen
- skladování střepného skla pro sklárny v krytém sile (ne sklo odpadní)
- skladování inertních materiálů
- dodávka fluidních popílků pro lokalitu Praha - stavby komunikací

- dodávka fluidních popílků pro lokalitu Praha - výroba stavebních výrobků
- dodávka fluidních popílků pro lokalitu Praha - výroba injektážních a protlakových směsí
Trasy z výrobního závodu Lahošť:
Teplice     
Ústí n/L
Most
Žatec
Sokolov
Kladno
Praha
Plzeň
Ml. Boleslav
Dresden
Leipzig
6 km
25 km
27 km
48 km
120 km
90 km
95 km
125 km
120 km
73 km
155 km
Copyright © 2016 by "PERFECTA PROGRES"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@perfecta-progres.cz