PERFECTA PROGRES
Spolehlivost
Spolehlivost dodávek našich výrobků
zákazníkům je pro nás prioritou.
Jsme si vědomi, že naše suroviny
jsou základním vstupem výroby
zákazníků, a proto naše výrobní a
skladová technologie je pro 100%
spolehlivost dimenzována.
Výroba
Kvalita
Kvalita hotového výrobku je přímo
závislá na kvalitě výrobního procesu.
Kvalita výrobního procesu je přímo
závislá nejen na technologickém
zařízení, způsobech inspekčních
provozních kontrol, údržbě, TPM,
ale zejména na zaměstnancích.
Věříme, že osobní přístup ke všem 
zaměstnancům se dlouhodobě
vyplatí.
Odpovědnost
Odpovědnost pro nás není prázdným
pojmem. Odpovědnost za zdraví a
bezpečnost zaměstnanců a životní
prostředí je další naší prioritou.
Hledání příležitostí k trvalému, ale
zároveň odpovědnému rozvoji, to je
to, co nás charakterizuje. To je to,
co máme v názvu.

Energetický
průmysl

Použití vápence při
odsiřování tepláren a
tepelných elektráren.
Sklářský
průmysl

Použití vápence při
výrobě sklářské taveniny.
Krmné
směsi

Použití vápence při
výrobě krmných směsí
pro živočišnou výrobu.
Gumárenský
průmysl

Použití vápence jako
filler při výrobě
pneumatik.
Lesnictví


Použití vápence ke
snížení kyselosti půd v
lesnictví.
Zemědělství


Použití vápence při
aerobní fermentaci - k
úpravě pH při
kompostování.
Výstavba
komunikací

Použití vápence pro
výrobu živičných směsí.
Back
Next
Mleté vápence
Výroba dle požadavků zákazníka

Zaměřujeme se na úpravu nerostných surovin, ze kterých vyrábíme upravené granulo-metrické frakce pro potřeby našich zákazníků. Naše technologie je dimenzována na úpravu lomového kamene nejvyšší tvrdosti, včetně křemence. To odpovídá také kvalitě našeho strojního vybavení.

Výroba mletých vápenců

Naší specializací je výroba mletých vápenců z geologických ložisek s vysokým obsahem karbonátů.

Mleté vápence mají uplatnění v širokém spektru průmyslové výroby - od energetiky až po zemědělství.

V případě zájmu o námi vyráběné vápence, nás kontaktujte. Specifikujte účel použití, požadovanou granulometrii a chemické požadavky Vašeho technologického oddělení. Jsme připraveni na Vaše náročné požadavky a rádi Vás osobně navštívíme s naší nabídkou. Naše obchodní oddělení je tu pro Vás.

Copyright © 2016 by "PERFECTA PROGRES"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@perfecta-progres.cz